/
Grimm (Season 4) Complete

Grimm (Season 4) Complete

Season 3 ေနာက္ဆံုးပိုင္းမွာ ရဲအုပ္ႀကီးေ႐ွာင္ရီနာ႔ဒ္ ေသနတ္၃ခ်က္မွန္သြားၿပီး နစ္ခ္ကလဲ ဂရင္းမဟုတ္ေတာ့တာကို မွတ္မိၾကမွာပါ Season 4 အစမွာေတာ့ ေသနတ္မွန္ထားတဲ့ ေ႐ွာင္က ေဆး႐ံုေရာက္သြားပါတယ္
ထ႐ူဘယ္ကလဲ လူသတ္မႈနဲ႔ စစ္ေဆးခံေနရသလို နစ္ခ္ကို ဂရင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ မြန္႐ိုး ႐ိုဆာလီနဲ႔ ဂ်ဴးလိယက္တို႔က နည္းလမ္း႐ွာေနၾကပါတယ္ ထ႐ူဘယ္သတ္လိုက္တဲ့လူက လူမဟုတ္ဘဲ ဗက္ဆင္ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္
ဗက္ဆင္လွ်ိဳ႕ဝွက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့အခါ ထိုအဖြဲ႕က ထ႐ူဘယ္ကို ျပန္ေပးဆြဲတဲ့အထိ အႏၱရာယ္ေပးတာကိုေတြ႔ရမွာပါ ကေလးျပန္ရမယ္ဆိုၿပီး ခိုင္းသမွ်လုပ္ခဲ့တဲ့ အက္ဒလင္တစ္ေယာက္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲ
နစ္ခ္ကေရာ ဂရင္းျဖစ္ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား ေ႐ွာင္ကအသက္ျပန္႐ွင္ႏိုင္ပါ့မလား ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီ Season မွာ စိတ္ဝင္စားစရာေတြေရာ character အသစ္ေတြေရာ ပိုမ်ားလာတာပါပဲ

Genre: , , Released: 2011-10-28Networks: Episodes: 123
Type: TVDuration: 45 minView: 1,572

Grimm (Season 4) Complete Episodes